SPECJALIZACJE

VENTURE CAPITAL

Oferujemy kompleksową obsługę funduszy Venture capital zapewniając im pomoc prawną i wsparcie zarówno w zakresie bieżącej działalności jak i również w zakresie realizowanych procesów inwestycyjnych i negocjowania umów inwestycyjnych.

STARTUPY

Oferujemy kompleksową obsługę firm startupowych zapewniając im pomoc prawną i niezbędne wsparcie w zakresie ich codziennego funkcjonowania na rynku, w tym również w zakresie kwestii związanych z realizacją projektów współfinansowanych z środków unijnych.

PRAWO KORPORACYJNE

Doradzamy i wspieramy podmioty w kwestiach związanych z szeroko rozumianym ładem korporacyjnym oraz transakcjami na udziałach lub akcjach.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wpieramy naszych klientów w kwestiach związanych z prawami własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z aportem i komercjalizacją prac B+R.

TWORZENIE I RESTRUKTURYZACJA SPÓŁEK

Dysponujemy doświadczeniem w sferze tworzenia i restrukturyzacji spółek, zarówno osobowych, jak i kapitałowych, w szczególności doradzamy w szerokim zakresie zagadnień związanych z ładem korporacyjnym, jak i również transformacji podmiotów – łączenie, podziały i przekształcenia spółek.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Wpieramy i reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego.