NASZ ZESPÓŁ

Jarosław Karwowski

Jarosław Karwowski

Radca Prawny / Zarządzający

Jarosław Karwowski
Radca Prawny / Zarządzający
Od początku swojej kariery zawodowej związany z doradztwem dla przedsiębiorstw startupowych i funduszy Seed capital i Venture capital. Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem procesów inwestycyjnych i procesów transformacji spółek. Doświadczenie swoje zdobywał współpracując z wybitnymi prawnikami w swojej dziedzinie z największych kancelarii na Pomorzu, obsługując podmioty gospodarcze, a także prowadząc szkolenia z zakresu różnych dziedzin prawa.
Aleksandra Hinc

Aleksandra Hinc

Radca Prawny

Aleksandra Hinc
Radca Prawny
Od 2009r. związana z rynkiem start up’owym oraz branżą nowych technologii. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie nowych technologii oraz prawie branży kreatywnej, ze szczególnym naciskiem na prawa autorskie. Przeprowadziła kilkaset godzin szkoleń, doradztw oraz mentoringów dla studentów, doktorantów oraz przedsiębiorców. Nadzorowała i koordynowała liczne projekty z branży e-commerce. Posiada również ponad 7-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Przygotowała kilkadziesiąt biznesplanów oraz projektów na rzecz klientów, co wpłynęło na pozyskanie ponad 50 mln zł dofinansowania.
Andrzej Chyła

Andrzej Chyła

Radca Prawny

Andrzej Chyła
Radca Prawny
Od 2009 roku świadczący usługi prawne, głównie dla podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, w tym dla spółek notowanych na GPW. Stworzył zasady ładu korporacyjnego dla międzynarodowej grupy kapitałowej. Uczestniczył w przygotowaniach transgranicznych przejęć, w tym na kwotę ponad 200 mln zł. Zarządzał spółką zagraniczną oraz sprawował nadzór i doradztwo prawne nad funkcjonowaniem organów wielu spółek. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw.
Michał Chałupka

Michał Chałupka

Prawnik

Michał Chałupka
Prawnik
Ukończył Wydział Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa z Warszawie, Podyplomowe Studia Prawa Spółek w Katedrze Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz handlowym. Zajmuje się obsługą spółek kapitałowych, zagadnieniami związanymi z przekształceniami własnościowymi podmiotów gospodarczych, fuzji i przejęć, sprawami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, prawem pracy oraz sprawami restrukturyzacyjnymi.